از این ۸ اشتباهات دکوراسیونی اجتناب کنید!

برای چیدمان اصولی فضا در دکوراسیون ترفندهایی وجود دارد که اگر به آن ها توجه شود می توان فضایی متعادل تر از نظر زیباشناسی و عملکردی ایجاد نمود در ادامه … بیشتر بخوانیداز این ۸ اشتباهات دکوراسیونی اجتناب کنید!

رنگ بژ چه رنگی است ؟

رنگ بژ به عنوان رنگ برنز خاکستری ، قهوه ای مایل به زردی که مقداری هم خاکستری درون خود دارد و یا ماسه ای شناخته می شود . اسم رنگ … بیشتر بخوانیدرنگ بژ چه رنگی است ؟